Γίνεται έλεγχος της υπάρχουσας κατασκευής από έμπειρο μηχανικό, μετά από αυτοψία και συσχέτιση με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας. Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου ανά ιδιοκτησία με τα παρακολουθήματά της. Παρατηρούνται τυχόν υπερβάσεις σε σχέση με το νόμιμο περίγραμμα (δόμηση, κάλυψη, ύψος), πολεοδομικές παραβάσεις και προτείνονται οι κατάλληλες λύσεις νομιμοποίησης. 

Στην περίπτωση οικοπέδου, γίνεται έλεγχος τυχόν οφειλής του σε εισφορά σε γη και χρήμα. Ελέγχεται η αρτιότητα και η οικοδομησιμότητα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε δηλώσεις αυθαίρετων κατασκευών με Ν.4178/13 με απλοποιημένη διαδικασία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά από αυτοψία, υπολογίζεται το πρόστιμο τακτοποίησης και ξεκινά η διαδικασία ρύθμισης από 02/09/2013. Στα πλαίσια του Ν.4178/13 υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής εκ νέου και όλων των εκκρεμών δηλώσεων του Ν.4014/11.
Ο φάκελος τακτοποίησης αυθαιρέτου υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος από το μηχανικό και λαμβάνει μοναδικό αριθμό δήλωσης που αφορά στο ακίνητο. Μετά την υποβολή του φακέλου και την πληρωμή του 30% του προστίμου, υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 60069 ΦΕΚ 3534 Β/30.12.2014 «η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 παρατείνεται για δώδεκα (12) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, δηλ. λήγει την 8.2.2016, με την πάροδο συνολικά τριάντα (30) μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013».

Η προθεσμία της 8.2.2016 αφορά την εξόφληση του παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης, καθώς επίσης και τη μεταφορά δηλώσεων από το ν. 4014/2011, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 του ΥΠΕΚΑ (1/10/2013 (παρ. Β1, Β2) όπου αναφέρεται ότι το αίτημα για τη μεταφορά των δηλώσεων του ν. 4014/2011 υποβάλλεται χωρίς χρονικό περιορισμό εντός της χρονικής ισχύος του Ν.4178/13.

Ισχύουν κανονικά οι ημερομηνίες εξόφλησης των δόσεων σε δηλώσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί σε ένα από τα τρία πρώτα εξάμηνα εφαρμογής του ν. 4178/2013 (εξόφληση παραβόλου ή ημερομηνία μεταφοράς μέχρι και τις 6.2.2015), σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. 2254 ΦΕΚ 2184 Β’/5.9.2013.

Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου (ή ημερομηνία μεταφοράς) από 7.2.2015 έως και 7.8.2015, δηλ. εντός του τετάρτου εξαμήνου εφαρμογής του ν. 4178/2013, θα έχουν ως προθεσμία καταβολής της εφάπαξ εξόφλησης (με έκπτωση 20%), της εξόφλησης του 30% (έκπτωση 10%), των 6 πρώτων μηνιαίων δόσεων ή της πρώτης εξαμηνιαίας δόσης, έως και την 10.8.2015.

Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου (ή ημερομηνία μεταφοράς) από 8.8.2015 έως και 8.2.2016, δηλ. εντός του πέμπτου εξαμήνου εφαρμογής του ν. 4178/2013, θα έχουν ως προθεσμία καταβολής της εφάπαξ εξόφλησης (με έκπτωση 20%), της εξόφλησης του 30% (έκπτωση 10%), των 6 πρώτων μηνιαίων δόσεων ή της πρώτης εξαμηνιαίας δόσης, έως και την 10.2.2016

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εκδίδουμε βεβαιώσεις Μηχανικού του άρθρου 3 του Ν.4178/13 για κάθε δικαιοπραξία - συμβόλαιο ακινήτου. 
Η βεβαίωση νομιμότητας, πριν την σύνταξη του συμβολαίου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), και λαμβάνει μοναδικό αριθμό που αφορά στο ακίνητο.

Επιστροφή

Φόρμα Εισαγωγής

Στατιστικά Επισκεπτών

219657
Σήμερα
Χθες
Τρέχουσα Εβδομάδα
Τρέχων Μήνας
Σύνολο
102
102
577
2852
219657

Διεύθυνση IP : 54.81.139.56
Ώρα Server: 2017-11-24 18:26:13