Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτήρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια. Περισσότερα από αυτά τα κτήρια αντιμετωπίζουν θέματα όπως: έλλειψη θερμομόνωσης, παλαιά κουφώματα, ελλιπή ηλιοπροστασία των όψεών, μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού, ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού. Σημαντική παράμετρος, που καθορίζει την ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου είναι και η συμπεριφορά του χρήστη. Η ελλιπής ενημέρωση σε θέματα ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης της ενέργειας, οδηγεί συχνά σε σπάταλες συμπεριφορές όπως η εγκατάσταση μεμονωμένων κλιματιστικών συστημάτων χωρίς μελέτη, η χρήση συσκευών χαμηλής απόδοσης, ή μη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, κ.α.

ΠΕΑ

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα επίσημο έγγραφο 10ετούς ισχύς, υπογεγραμμένο από Ενεργειακό Επιθεωρητή, που αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και το κατατάσσει σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η). Πρόκειται ουσιαστικά για την ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου.
Αναλαμβάνουμε την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου για μεταβίβαση ή μίσθωση ακινήτου όπως ορίζουν οι νομοθετικές διατάξεις. Έκδοση ΠΕΑ απαιτείται για κάθε νέο κτίριο (όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά από 01/10/2010), ριζικά ανακαινιζόμενο (με κόστος μεγαλύτερο του 25% του κόστους κτιρίου) – οι εξαιρέσεις ορίζονται στο άρθρο 11 του Ν.3661/08 και αφορούν κτίρια ή οριζόντιες ιδιοκτησίες κάτω των 50τμ κτλ.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»,  του ΥΠΕΚΑ με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πρόκειται για ένα θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δίνει μία δέσμη οικονομικών κινήτρων προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του οικιακού τομέα. Με το πρόγραμμα αυτό γίνεται χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε συνδυασμό με επιδότηση επιτοκίου, επιχορήγηση κεφαλαίου και κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων σε ιδιοκτήτες κατοικιών, με πόρους από το ταμείο Χαρτοφυλακίου «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και το «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης» των νοικοκυριών.

Η ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος για την επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, παρέχει πρόσθετα οφέλη και σε άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η απασχόληση και η υγεία.

Επιστροφή

Φόρμα Εισαγωγής

Στατιστικά Επισκεπτών

453022
Σήμερα
Χθες
Τρέχουσα Εβδομάδα
Τρέχων Μήνας
Σύνολο
27
102
423
3626
453022

Διεύθυνση IP : 3.236.241.39
Ώρα Server: 2023-03-22 05:00:51