Αναλαμβάνουμε την έκδοση Άδειας Δόμησης για το ακίνητό σας: νέα οικοδομή (ανέγερση κτιρίου κατοικιών, καταστημάτων, αποθηκών), προσθήκη καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση, νομιμοποίηση, επισκευή, εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτλ. Εκδίδουμε επίσης άδεια κατεδάφισης και άδεια εργασιών μικρής κλίμακας.


Στην υπηρεσία που παρέχει η ΚΤΙΡΙΑΤΡΙΚΗ περιλαμβάνονται προσχέδια, μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών και διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο και τις αντίστοιχες Υπηρεσίες.


Με την εφαρμογή του νόμου «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών» (Ν.4030/2011), απλοποιούνται οι διαδικασίες και ελαχιστοποιείται η γραφειοκρατία, έτσι ώστε οι οικοδομικές άδειες να βγαίνουν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αρχικά εκδίδεται η έγκριση δόμησης από τις Υπηρεσίες Δόμησης μέσα σε 5 ημέρες μετά από την κατάθεση και τον έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών (Αίτηση, Τοπογραφικό Διάγραμμα και Διάγραμμα κάλυψης, Αποδεικτικό καταβολής των εισφορών). Η έγκριση δόμησης έχει ισχύ 1 έτους για κτίρια επιφάνειας μικρότερης των 2000τ.μ., ενώ για κτίρια μεγαλύτερης επιφάνειας η ισχύς της άδειας ορίζεται σε 2 χρόνια. Στην επόμενη φάση γίνεται υποβολή των υπόλοιπων απαραίτητων δικαιολογητικών (Αρχιτεκτονικά σχέδια, Στατική μελέτη, Μελέτη Πυρασφάλειας, Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων , κλπ) και έλεγχος από την Υ.ΔΟΜ. ως προς την πληρότητα εντός 2 ημερών (ΦΕΚ Β 251) για την έκδοση της άδειας δόμησης. Όλες οι μελέτες γίνονται υπ’ ευθύνη του μηχανικού και δεν ελέγχονται από την αρμόδια - το ελεγκτικό έργο ανατίθεται πλέον στους ελεγκτές δόμησης.

Επιστροφή

Φόρμα Εισαγωγής

Στατιστικά Επισκεπτών

453016
Σήμερα
Χθες
Τρέχουσα Εβδομάδα
Τρέχων Μήνας
Σύνολο
21
102
417
3620
453016

Διεύθυνση IP : 3.236.241.39
Ώρα Server: 2023-03-22 04:46:07